Dekoder CSR

Żądanie CSR to zakodowany blok tekstu zawierający informacje o firmie żądającej certyfikatu SSL.
To narzędzie wykonuje dekodowanie żądania CSR.