Walidator certyfikatów SSL

Jeśli dla klucza nie ustawiono hasła, pozostaw to pole puste.