Generator CSR

Narzędzie to służy do tworzenia żądania CSR o wydanie certyfikatu SSL, a także uzyskania klucza prywatnego (2048 bitów) do instalacji na serwerze.

Uwaga! Formularz należy wypełnić w języku angielskim. Dane muszą być zgodne z danymi w rekordzie WHOIS domeny.

Aby obsługiwać subdomeny (Wildcard SSL), musisz użyć następującego formatu nazwy domeny: * .twojadomena.nazwa
Pełna nazwa organizacji (dla osób fizycznych - pełna nazwa)
Nazwa oddziału.
Miasto, w którym organizacja jest zarejestrowana.
Region, w którym organizacja jest zarejestrowana.
Wygenerowane pliki zostaną wysłane na podany adres e-mail.