PunycodeConverter

DN — (angielskie umiędzynarodowione nazwy domen — umiędzynarodowione nazwy domen) to nazwy domen zawierające symbole alfabetów narodowych.

Ze względu na ograniczenia techniczne nazwy domen nie mogą zawierać znaków innych niż łacińskie, dlatego w celu obejścia tego ograniczenia opracowano specjalne standardy RFC 3490, RFC 3491, RFC 3492 i RFC 3454, zgodnie z którymi takie nazwy są koniecznie przekształcane w zbiór Angielskie litery, cyfry i łączniki, a przed wpisaniem specjalnego prefiksu z tak przekształconą nazwą «xn--»... Ta konwersja nazywa się Punycode. Umożliwia kodowanie nazw w alfabetach narodowych ze znakami ASCII.

Proces konwersji jest obsługiwany przez przeglądarkę klienta. Dlatego wchodząc w linię przeglądarki «przykłademjesttest» i «xn--e1afmkfd.xn--80akhbyknj4f» — w przypadku nowoczesnych przeglądarek jest to to samo (w przypadku starych zadziała tylko druga opcja). Tylko druga opcja jest przechowywana w bazach danych serwera DNS. W rzeczywistości umiędzynarodowione nazwy domen są aliasami nazw zaczynających się od «xn--».