Odwróć wpis IP

nslookup to narzędzie, które zapewnia użytkownikowi interfejs wiersza poleceń umożliwiający dostęp do systemu DNS. Pozwala określić różne typy żądań i odpytywać dowolnie określone serwery.

Clear