Kalkulator Crona

cron – program-demon przeznaczony do wykonywania zadań w określonym czasie lub w określonych odstępach czasu. Za pomocą kalkulatora crona możesz tworzyć harmonogramy w wygodniejszej i bardziej wizualnej formie.

*dowolna wartość
,ogranicznik dla listy wartości
-Zakres wartości
/wartości kroku
0-59dopuszczalne wartości
*dowolna wartość
,ogranicznik dla listy wartości
-Zakres wartości
/wartości kroku
0-23dopuszczalne wartości
*dowolna wartość
,ogranicznik dla listy wartości
-Zakres wartości
/wartości kroku
1-31dopuszczalne wartości
*dowolna wartość
,ogranicznik dla listy wartości
-Zakres wartości
/wartości kroku
1-12dopuszczalne wartości
*dowolna wartość
,ogranicznik dla listy wartości
-Zakres wartości
/wartości kroku
0-7dopuszczalne wartości