Zasady dotyczące nazw domen

Nazwa domeny może składać się z liter alfabetu łacińskiego, cyfr i symbolu „-” (łącznika), zaczynać się i kończyć literą alfabetu łacińskiego lub cyfrą. Każda nazwa domeny (między kropkami) nie może przekraczać 63 znaków, a łączna długość nazwy (łącznie z nazwami subdomen, kropkami i nazwą strefy) jest ograniczona do 255 znaków. Przyjmuje się, że minimalna długość nazwy domeny (bez kropek i nazwy strefy) wynosi 2 (dla stref BIZ i INFO - 3 znaki).